แผนผังเว็บไซต์

"โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน"
  • โดย : จิรกานต์ คำหมอน
  • 1 พฤษภาคม 2566
พิมพ์

"โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน" เป็นความร่วมมือกันระหว่างการพัฒนาธุรกิจการค้า กับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 4 องค์กร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบนโลกดิจิทัลของประเทสไทย คือ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย สมาคมผุ้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ETDA เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ระบบ E-commerce มากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ Domain name และมีเว็บไซต์ธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งแสดงถึงความมีตัวตนบนโลกออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี

สิทธิประโยชน์ อาทิ

  • ได้รับ ชื่อเว็บไซต์/ชื่อโดเมน .th (co.th หรือ in.th) ระยะเวลา 1 ปี
  • ได้รับ Sale Page หน้าร้านค้าออนไลน์
  • ได้รับ คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมายรับรองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ อันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย
  • สิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายจากพันธมิตรโครงการ

สมัครร่วมโครงการ ได้ที่ https://domain.online.th

สอมถามเพิ่มเติม:

E-mail: [email protected]

Line ID: @domainthai (มี @ ด้วยนะ)