กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าว/กิจกรรม

สถิติการออกเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified
โดยpaiเมื่อวันที่Mar 05, 17

รายงานสถิติการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered และ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560  (โปรดคลิก)