กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ผู้ให้บริการ
  • ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง และจดโดเมน

Provider

หัวข้อ

thnic.co.th pathosting.co.th netway.co.th chaiyohosting.com dotarai.co.th
บริการ domain,hosting, mail server domain,hosting, vps,co-lo,web service,ssl domain,hosting, mailserver,vps,web service,ssl,edm domain,hosting, mailserver,vps,web service,ssl,co-lo,cloud,edm,anti-virus,seo domain,hosting,brokerage, back order,google apps,     wordpress setup
ค่าบริการโดเมน เริ่มต้น 856/ปี 340 - 1,600/ปี 450 - 5,000/ปี 450 - 2,200/ปี 428 - 1,590/ปี
ค่าบริการ hosting 3,852-21,400/ปี
99-10,700/ปี 2,160-27,000/ปี 1,200ปี-225,000/6 เดือน 2,040-12,240/ปี
วิธีการชำระเงิน บัตรเครดิต,เช็ค,โอน เช็ค,โอน,paypal,paysbuy เช็ค,โอน,paypal,paysbuy - เช็ค,โอน,บัตรเครดิต,paysbuy
แสดงข้อมูล อธิบายต่างๆ มี มี มี - มี
Support  0-2105-4007    081-801-9001,      084-900-9700  0-2912-2558 online chat 0-2564-8038
ที่ตั้ง Server - CAT-IDC CAT-IDC - -
อายุก่อตั้งบริษัท - 10 ปี 20 ปี - 20 ปี
ระบบสมาชิก ไม่มี มี มี มี มี
website www.thnic.co.th www.pathosting.co.th netway.co.th my.chaiyohosting.com www.dotarai.co.th