กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ผู้ให้บริการ
  • ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

Provider

หัวข้อ

ไปรษณีย์ไทย DHL Express TNT FedEx Express Kerry Express
บริการ ไปรษณีย์,ขนส่ง,การเงิน,ค้าปลีก ขนส่งสินค้า,ส่งออกหรือนำเข้าสินค้า ขนส่งแบบกำหนดเวลา,ขนส่งแบบด่วนพิเศษ,ขนส่งแบบจำนวนมาก ขนส่งสินค้า ขนส่งสินค้า
บริการขนส่งในระเทศ ธรรมดา,ลงทะเบียน,ด่วน 1วันในกรุงเทพและจังหวัดหลัก, 2วันฝนพื่นที่ต่างจังหวัด - - -
บริการขนส่งระหว่างประเทศ ลงทะเบียน,airmail,sal, surface mail โกลบอลเมลแพคเกต,โกลบอลเมลแพคเกตพลัส,โกลบอลเมลบิซิเนส ทั่วโลก FedEx Global Returns,FedEx Priority Alert,FedEx Third Party,FedEx AsiaOne,FedEx EuroOne ทั่วโลก
ค่าบริการ คิดตามประเภท และน้ำหนัก ไม่เกิน 70cm,120cm และ 20 kgs ตามประเทศและน้ำหนัก - -
ติดตามพัสดุ หมายเลขส่งพสดุ หมายเลขซิบเม้นท์ หมายเลขส่งพัสดุ หมายเลข FedEx Tracking -
ติดต่อ 1545 กรอกแบบฟร์อม 1721,02-250-8850 1782,1800-236-236 กรอกแบบฟร์อม,02-388-4777
website www.thailandpost.com www.dhl.co.th www.tnt.com www.fedex.com th.kerryexpress.com
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx