กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ผู้ให้บริการ
  • ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน

Provider

หัวข้อ

paysbuy 2c2p siampay paypal thaiepay
ความปลอดภัย SSL 128bit,OTP, PCI DSS SSL 128bit,PCI DSS PCI DSS PCI DSS SSL 128bit,VBV
ความสะดวก ใช้งานสะดวก ใช้งานสะดวก ใช้งานสะดวก ใช้งานสะดวก ใช้งานสะดวก
ระยะเวลาการสมัคร 3 วัน 3-7 วัน - - -
การวางมัดจำ ไม่มี ขึ้นกับธุรกิจ ไม่มี - ไม่มี
วิธีทางชำระเงินค่าบริการ บัญชีเพย์สบาย,บัตรเครดิต,internet banking, เงินสด,Installment บัตรเครคิต อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง หักบัญชีออนไลน์ เงินสด Recurring / Installment / Line Pay /PayPal / MasterPass/ AliPay บัญชีสยามเพย์,บัตรเครดิต,internet banking, เงินสด บัญชี paypal,บัตรเครดิต บัตรเครดิต
รองรับการชำระเงิน 10 สกุล ทุกสกุล 8 สกุล - -
ค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรม 3.75% - 4.50% 3.75% - 4.4% + $0.30 USD 4.00% - 4.75%
ค่าธรรเนียมรายเดือน/ปี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 295 บาท/เดือน
ระบบแจ้งเตือนการชำระเงิน อีเมล์ อีเมล์  อีเมล์ อีเมล์ อีเมล์
ช่องทางชำระเงินสำหรับลูกค้า บัญชีเพย์สบาย,บัตรเครดิต,internet banking, เงินสด,Installment บัตรเครคิต อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง หักบัญชีออนไลน์ เงินสด Recurring / Installment / Line Pay / PayPal / MasterPass / Alipay บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเครดิต
บริการ(ให้คำแนะนำ ปรึกษา) Call Center:     02-296-9965 Call Center 24/7 02-026-3000 Call Center:      02-642-3272 02-642-3272 0-2541-4100 กด 2 , 09-5372-2151, 09-5372-2152, 09-5372-2153
website www.paysbuy.com www.2c2p.com www.siampay.com www.siampay.com www.thaiepay.com